8 Soft Skills ที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันหลากหลาย ๆ ธุรกิจมักจะมองข้าม Soft Skills และ มุ่งเน้นไปที่ Hard Skills เมื่อ LinkedIn เปิดเผยรายชื่อ Soft Skills และ Hard Skills ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของปี 2020 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็น ซึ่งด้วยการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเดือนมีนาคม และการเป็นการบังคับให้บริษัทส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำงานที่ Office เป็นการทำงานจากที่บ้านแทนนั่นเอง

Soft Skills เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แม้ว่าในอันดับต้น ๆ นั้น จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ , LinkedIn ได้แนะนำทักษะการทำงานร่วมกันในการปรับตัว และความฉลาดทางอารมณ์ ในการบรรยายให้กับผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของ Soft Skills

การทำความเข้าใจแต่ละทักษะ และวิธีการขยายความสามารถจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งในองค์กรในด้านของการเป็นผู้นำ

1. ความคิดสร้างสรรค์

วิธีที่ดีในการถ่ายทอดแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจคือการมองไปที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ และในประเทศอื่น ๆ พวกเขาใช้แนวคิดใดที่อาจใช้ได้ผลกับอุตสาหกรรมเดียวกันกับเรา 

ให้ทำการระดมความคิดเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หลังจากนั้นรวบรวมรายการที่ได้จากการระดมความคิด หลังจากนั้นให้นำเสนอแนวคิดของเราต่อหน้าทุกคน รวมไอเดียโง่ ๆ ไอเดียบ้าๆอะไรก็ว่าไป ซึ่งในโลกแห่งความจริง บางครั้ง idea บ้าระห่ำบางไอเดีย อาจจะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมาก็ได้ 

2. การโน้มน้าวใจ

การโน้มน้าวจูงใจ  เป็นการสื่อสารที่ทรงพลัง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  คือ เพื่อสร้างแนวคิด ความเชื่อ และมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ฟัง โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมบางอย่าง  จากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทำให้การสื่อสารประเภทนี้แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลง  ตอบสนองต่อการนำพาทีมงานและองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

3. การทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันจะยกระดับการทำงานเป็นทีมไปอีกขั้น เป็นการรวบรวมผู้คนที่มีชุดทักษะและมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อทำโครงการให้สำเร็จโดยมักไม่มีผู้นำ องค์กรที่สามารถใช้ทักษะด้านนี้เข้าใจว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นเรื่องสำคัญที่ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดจะต้องเปิดกว้าง

4. ความสามารถในการปรับตัว

นี้จะเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยความเร็วสูงสุด เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร  โลกของ Virtual Reality (VR) ที่เพิ่มขึ้นและอื่น ๆ อีกมากมายจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเราซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม บริษัท ที่สำคัญจึงต้องอยู่เหนือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แทนที่จะรอจนกว่าจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา การเริ่มต้นเร็วหมายถึงช่วงการเรียนรู้ของเราก็จะอยู่ในระดับต่ำ

5. ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ ควบคุม และแสดงอารมณ์ของตนและจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างรอบคอบและเอาใจใส่” 

ผู้ที่มี EQ สูงสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง การแก้ไขความขัดแย้ง การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และอื่น ๆ ได้ดีกว่า ความสามารถนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถที่ประกอบด้วยภูมิหลังที่มีความแตกต่างกัน

จากการสำรวจของ CareerBuilder พบว่า 75% ของผู้จัดการการจ้างงานให้ความสำคัญกับ EQ มากกว่า IQ ทักษะและความฉลาดที่ยากจะสอนให้กับพนักงานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ EQ ต้องใช้เวลาและความเข้าใจมากกว่าในการเข้าใจอย่างแท้จริงนั่นเอง

6. Self-Motivation  

Self-Motivation เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องรับมือ เพราะโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน มีจุดที่แรงจูงใจในตนเองเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก 

เราทุกคนต้องเรียนรู้วิธีจัดการพลังงานของเรา พลังงานไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารที่มีความสมดุลเท่านั้น แต่ยังมาจากแรงผลักดันส่วนตัวของเราในการบรรลุเป้าหมายและความมุ่งมั่น

แรงผลักดันส่วนบุคคลที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความคิดของเรา การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มักชอบที่จะประสบความสำเร็จ ในความพยายามที่พวกเขามีส่วนร่วมมากกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงได้

ความยืดหยุ่นเกิดจากความกล้าที่จะเอาชนะความท้าทาย นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรมีความรอบคอบกับทางเลือกของเรา แต่ควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเสี่ยงเพื่อที่จะเข้าใจโอกาสที่เหมาะสมกับความสามารถของเรามากที่สุดและเมื่อใดที่เราควรจ้างคนอื่นจากภายนอกที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าแทน

ความมุ่งมั่นเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการ บอกเราว่ามีความสำคัญและกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สุดของการตั้งเป้าหมาย

7. การบริหารเวลา 

ประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้เวลาของผู้คน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทำงานหนักอยู่แล้ว แต่สิ่งที่แยกผู้ที่ประสบความสำเร็จจากผู้ที่กำลังดิ้นรนหรือล้มเหลวคือความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและประสิทธิภาพของงาน

แผน : Brian Tracy ผู้เขียนหนังสือขายดีอธิบายถึงความสำคัญของการวางแผนว่า“ ทุกนาทีที่เราใช้ในการวางแผนช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ถึง 10 นาที ซึ่งทำให้เราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรงถึง 1,000 เปอร์เซ็นต์! “

การจัดลำดับความสำคัญ: การจัดลำดับความสำคัญเป็นเพียงการทำความเข้าใจว่าควรใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ที่ไหนดีที่สุด 

Stephen Covey อธิบายว่าควรแบ่งงานออกเป็นความเร่งด่วนและความสำคัญ เขาอธิบายต่อไปว่ากุญแจสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

8. Storytelling

จิม โรห์น นักปรัชญาธุรกิจชาวอเมริกัน มักจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมโดยการยกตัวอย่างถึงซิเซโร และเดมอสเธเนส สองนักพูดที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโรมัน “ซึ่งว่ากันว่าเมื่อซิเซโรพูดคนจำนวนมากต่างก็ตกใจและร้องอุทานว่า ‘ช่างเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยม!’ 

เมื่อ เดมอสเธเนส พูดผู้คนจะพูดว่า ‘ให้เราเดินขบวนกันเถอะ!’ “สิ่งที่ทำให้นักเล่าเรื่องแตกต่างออกไปก็คือพวกเขามีความสามารถในการกระตุ้นผู้คนให้แสดงออก พวกเขาเข้าใจวิธีเข้าถึงตัวเราและสัมผัสจิตวิญญาณของเรา

เราจะปรับปรุงความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างไร? ทางออกหนึ่งคือการเข้าร่วม งานอบรม หรือ งานเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ Storytelling ซึ่งหลาย ๆ แห่งนั้นจะมีการท้าทายให้เราสร้างสุนทรพจน์สั้น ๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่โดนใจนั่นเอง

Erin Meyer ผู้เขียนหนังสือ The Culture Map กล่าวไว้ว่า “ผู้คนหลายล้านคนทำงานในสภาพแวดล้อมระดับโลก ในขณะที่ดูทุกอย่างจากมุมมองทางวัฒนธรรมของตนเอง และตั้งสมมติฐานว่าความแตกต่าง การโต้เถียง และความเข้าใจผิดทั้งหมดมีรากฐานมาจากเรื่องของบุคลิกภาพ

ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นั้น ในหลาย ๆ สถาบันไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะพวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลนั่นก็เพียงพอแล้ว

Covid-19 อาจหยุดการเคลื่อนไหวระหว่างพรมแดนชั่วคราว แต่เมื่อมีการพัฒนาวัคซีนแล้วคาดว่าจะกลับมาอีก ในขณะที่โลกของเราหดตัวลง บริษัท ต่างๆจำนวนมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ตลอดจนข้อเสียของการทำงานร่วมกับทีมระดับโลกมากขึ้นนั่นเอง

References : https://www.entrepreneur.com/article/359834
https://brooksgroup.com/sales-training-blog/what-are-soft-skills-and-why-should-you-care/

Geek China EP16 : China Internet Landscape and Digital Giants Part 11

สำหรับใน EP16 นี้จะมาเล่าเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP14, 15 ของยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent 腾讯 (HKG: 0700) ในช่วงเวลาปี 2009-2015

จากที่ได้เล่าไปใน EP ก่อนหน้า Tencent ขยายธุรกิจไปในหลายแขนงมาก กินรวมเกือบแทบทุกตั้งแต่ Instant Messagingตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ที่มี QQ และเครือข่ายทีเกี่ยวข้องกันอย่าง Web Portal (www.qq.com), Social Media Platform (Q Zone) Online Games จนมาถึงยุค Mobile Internet ก็กำเนิด Weixin/ WeChat และ Mobile Payment อย่าง WeChat Pay, Tencent Video, Tencent Pictures, Tencent Literature, Search, eCommerce, Cloud, Fintech มีทั้งแบบที่สำเร็จและไม่สำเร็จ

EP นี้มาดูกันต่อว่า กลยุทธ์ที่ใช้ในการการแข่งขันเพื่อครอบครองความเป็นหนึ่งในตลาดและสร้าง ecosystem ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้จำเป็นต้องมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่เป็นการเลือกจับมือกับพันธมิตรผ่านกลยุทธ์ Competing through investing การแข่งขันผ่านการลงทุนและควบรวมกิจการ

เรามาดูผลการดำเนินงานของ Tencent ในยุคที่สาม และสัดส่วนรายได้ว่าจะแตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่เล่ามาหรือไม่ อย่างไร

เลือกฟังกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกด Follow ติดตาม PodCast ช่อง Geek Forever’s Podcast ของผมกันด้วยนะครับ

🎧 ฟังผ่าน Podbean : 
http://bit.ly/3pwdUtP

🎧 ฟังผ่าน Apple Podcast :
https://apple.co/2lEqPPg

🎧 ฟังผ่าน Google Podcast : 
http://bit.ly/2kxHtQ3

🎧 ฟังผ่าน Spotify : 
https://spoti.fi/2m0PTzR

🎧 ฟังผ่าน Youtube 
https://youtu.be/4vF4xiB0CIw

10 วิธีในการคงประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า:“ อย่านำงานกลับบ้าน” แต่ถ้าคุณทำงานจากที่บ้านล่ะ? การทำงานจากที่บ้านเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ แต่ก็ไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คนอื่นคิด ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจดจ่อเมื่อคุณอยู่บนโซฟา และแมวของคุณกำลังคอยรังควาน หรือมีเสียงเครื่องจักรทำงานที่บ้านของเพื่อนบ้าน คุณสงสัยว่าจะทำงานได้อย่างไรเมื่อคุณทำงานจากที่บ้านและอยู่ท่ามกลางสิ่งรบกวน?

และนี่คือ 10 วิธีในการทำให้การทำงานจากที่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

1. เริ่มทำงานในตอนเช้า

เมื่อคุณทำงานจากที่บ้านให้เริ่มทำงานทันทีที่ตื่นนอน มันอาจจะฟังดูเก่า แต่ก็เป็นสิ่งที่ได้ผล ในตอนเช้าคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่สดชื่น (และพลังบวก) และคุณสามารถทำอะไรได้มากมายในตอนหัวค่ำ 

Josh Davis ผู้เขียน Two Awesome Hours กล่าวว่า: “ผู้คนที่ตื่นแต่เช้าตรู่ สามารถใช้เวลาในการออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ทำสิ่งต่างๆที่คนอื่นแย่งกันในช่วงเวลาอื่น ๆ ของวัน ช่วงเวลาในตอนเช้านั้นมีสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์มากมายที่หาไม่ได้ในช่วงเวลาอื่นของวัน”

2. เลือกพื้นที่ทำงานเฉพาะ

เพียงเพราะคุณทำงานจากที่บ้านไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีพื้นที่ทำงานหรือสำนักงานเฉพาะ สร้างบรรยากาศโฮมออฟฟิศที่เงียบสงบและสร้างแรงบันดาลใจ พื้นที่ทำงานเฉพาะสามารถช่วยให้คุณมีความคิดที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้คุณเสียสมาธิ 

หากคุณรู้สึกสร้างสรรค์มากขึ้นในตอนเช้าให้ใช้เวลานี้กับส่วนที่ยากลำบากในการทำงานเช่นการระดมความคิดในขณะที่ทำงานจากพื้นที่ทำงานเฉพาะของคุณ ในช่วงบ่ายคุณสามารถนั่งบนโซฟาและรับสายโทรศัพท์หรือเช็คอีเมล

3. อย่าอยู่บ้านเพียงอย่างเดียว

เบื่อมองไปที่กำแพงหรือไม่? คุณต้องการเปลี่ยนทัศนียภาพ. หยิบแล็ปท็อปของคุณแล้วตรงไปที่ร้านกาแฟหัวมุมหรือห้องสมุด (พื้นที่เปิดใช้งาน Wifi) นั่งกับมนุษย์จริงๆ บางครั้งเสียงพูดเบา ๆ จากโต๊ะข้าง ๆ อาจช่วยให้คุณทำงานได้ดีกว่าการอยู่เงียบ ๆ  มันจะนำคุณไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ และเพิ่มผลผลิต อย่าพยายามอยู่แต่ที่บ้านเพียงอย่างเดียว

4. กำหนดเวลาพักที่ชัดเจน

คุณกำหนดเวลางานการประชุมและการโทรในปฏิทินใช่ไหม มีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องกำหนดเวลา: Distraction Breaks กำหนดเวลาพักล่วงหน้าที่ชัดเจน ตั้งเวลาที่คุณจะใช้โทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดีย ตั้งเวลาสำหรับอาหารกลางวัน ตั้งเวลางีบ. ไปเดินเล่น. ช่วงพักเหล่านี้จะเติมพลังให้คุณ 

5. โต้ตอบกับสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่น ๆ

ข้อดีที่สุดของการทำงานจากที่บ้านคือคุณมีเวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัวและลูก ๆ มากขึ้น หยุดพักจากงานและเล่นกับลูก ๆ หรือพูดคุยกับครอบครัว หรือถ้าคุณรู้จักใครที่ทำงานจากที่บ้านให้ชวนเขาไปดื่มกาแฟออกไปข้างนอก การพูดคุยกับมนุษย์จริงๆช่วยให้คุณมีสติที่ดีขึ้นได้

6. เปิดเพลงโปรดของคุณไว้เป็นพื้นหลัง

การทำให้เพลงโปรดของคุณทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยระดับเสียงที่เบา คุณจะทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว 

ตามที่ Daniel Levitin (นักประสาทวิทยาและนักประพันธ์) กล่าวว่า“ ดนตรีสามารถทำให้งานซ้ำ ๆ ไม่น่าเบื่อ และเพิ่มสมาธิให้กับงานได้”

7. ติดตามรายละเอียดทุกชั่วโมง

หากคุณยังใหม่กับการทำงานจากที่บ้านคุณต้องติดตามว่าคุณใช้ทุกชั่วโมงในแต่ละวันอย่างไร การติดตามตนเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่คุณมีประสิทธิผลมากที่สุด (และน้อยที่สุด) และคุณเสียเวลาอันมีค่าไปไหน

8. ยืดกล้ามเนื้อและทำสมาธิ 10 นาทีต่อวัน

การดื่มน้ำและการยืดร่างกายอย่างเพียงพอจะทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ อย่านั่งเก้าอี้นาน ๆ หยุดพักทุก ๆ ชั่วโมง ให้อุทิศเวลา 10 นาทีในการนั่งสมาธิ จะช่วยเพิ่มโฟกัสของคุณและลดโอกาสที่คุณจะฟุ้งซ่านได้

9. กำหนดชั่วโมงการทำงานเฉพาะ

หากบ้านของคุณเป็นสำนักงานถาวรให้กำหนดชั่วโมงการทำงานเฉพาะ สิ่งที่ดีของการทำงานจากที่บ้านคือคุณสามารถเลือกเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ด้วยตัวคุณเอง

สมมติว่าคุณรู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตอนเช้าและไม่ใช่ในตอนเย็นคุณสามารถกำหนดชั่วโมงการทำงานได้ตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 15.00 น. แต่อย่าลืมแบ่งปันตารางการทำงานของคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าของคุณ

10. กำหนดตารางเวลาสำหรับวันถัดไปก่อนนอน

ทำกิจวัตรตอนกลางคืน. ใช้เวลา 15 นาทีและสร้างรายการงานที่คุณจะทำในวันถัดไป เลือกงานสำคัญที่คุณต้องทำก่อนในเช้าวันรุ่งขึ้น นิสัยนี้จะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันถัดไป

References : https://hbr.org/

Geek Monday EP72 : Telefonica กับการใช้ AI เพื่อเชื่อมต่อผู้คนกว่า 100 ล้านคน ในพื้นที่ห่างไกลของลาตินอเมริกา

Telefonica เป็น บริษัท โทรคมนาคมข้ามชาติของสเปนซึ่งเป็น บริษัทหนึ่งของผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดผู้ให้บริการบรอดแบนด์และโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการเครือข่ายในโลก ในสหราชอาณาจักรเป็นที่รู้จักในฐานะ O2 นับตั้งแต่ บริษัท แม่เข้าซื้อแบรนด์ซึ่งเป็นการแยกตัวออกมา British Telecom ในปี 2006

ในปี 2018 ได้ประกาศแผนการที่ทะเยอทะยานที่จะเชื่อมต่อผู้คน 100 ล้านคน ผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดในอเมริกาใต้ จะทำสิ่งนี้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อค้นหาชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทำการจัดสรรทรัพยากรให้คนกลุ่มดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้

เลือกฟังกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกด Follow ติดตาม PodCast ช่อง Geek Forever’s Podcast ของผมกันด้วยนะครับ 

🎧 ฟังผ่าน Podbean : 
http://bit.ly/38xVsdy

🎧 ฟังผ่าน Apple Podcast :
https://apple.co/2lEqPPg

🎧 ฟังผ่าน Google Podcast : 
http://bit.ly/2kxHtQ3

🎧 ฟังผ่าน Spotify : 
https://spoti.fi/2m0PTzR

🎧 ฟังผ่าน Youtube 
https://youtu.be/nDxZxs7VTwk

References : https://www.fiercetelecom.com/telecom/telefonica-s-internet-for-all-project-uses-modern-tools-to-find-and-connect-latin-americans
https://techcrunch.com/2016/07/06/facebooks-opencellular-is-a-new-open-source-wireless-access-platform-for-remote-areas/?guccounter=1

Elon Musk แนะนำ ‘หยุดเสียเวลากับ Power Point และ การประชุมที่ไร้สาระ’

ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเหล่า CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอด CEO แห่งปี 2020 ซึ่ง Elon Musk ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำของTesla ได้ให้คำแนะนำชุดหนึ่งรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงการประชุมด้วยการนำเสนอของ Power Point

โดยทั่วไปเขาแนะนำให้ใช้เวลาน้อยลงในห้องประชุมคณะกรรมการและการนำเสนอและใช้เวลาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มากขึ้น

“ผู้บริหารระดับสูงชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มากพอหรือไม่? ผมคิดว่าคำตอบคือไม่ พวกเขาควรใช้เวลากับการเงินน้อยลง ใช้เวลาในห้องประชุมน้อยลง ใช้เวลากับ PowerPoint น้อยลง และพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ” Musk กล่าวถึงการสัมภาษณ์ CEO Cover ในปี 2020 ซึ่งเขาพูดถึงแผนการในอนาคตสำหรับ Tesla และ SpaceX

งานประชุมระหว่างประเทศได้รวบรวมผู้บริหารชาวอเมริกันหลายคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในบริษัทของตน

เป็นการแสดงออกของ Elon Musk ว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการกลายเป็น “ความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์” นอกจากนี้ให้มองหาคำวิจารณ์และความคิดเห็นเชิงลบความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปปรับปรุง

Musk ชี้ให้เห็นว่า “ถ้าซีอีโอมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียวเขาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก”

Musk กล่าวว่า “ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทในสหรัฐฯ คือมีเหล่าผู้บริหารที่จบ MBA ( Masters in Business Administration) ในบริษัทชั้นนำมากเกินไป”

ในทำนองเดียวกันเขาเสริมว่าพวกเขาควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการของตนและใช้เวลากับการเงินและการประชุมที่ไร้สาระให้น้อยลง “บริษัทไม่มีมูลค่าเพียงพอในตัวเองสิ่งสำคัญคือแหล่งที่มาและวิธีการทำงาน” สุดท้ายแล้ววัตถุประสงค์ของ บริษัท คือการสร้างคุณภาพในสิ่งที่เสนอให้กับลูกค้า นอกจากนี้เขายังแนะนำให้ใช้เวลากับลูกค้ามากขึ้นและตั้งคำถามว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่

ทัศนคติแบบนี้สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากเย็นนัก “ใช้เวลามากขึ้นในการเยี่ยมชมร้านค้า ออกไปที่พื้นโรงงานและพูดคุยกับผู้บริโภค หากคุณไม่รักผลิตภัณฑ์อย่าคาดหวังให้คนอื่นทำ ” Musk กล่าว

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่น่าสนใจจาก Elon Musk CEO สุดแหวกแนว ที่แหกธรรมเนียมปฏิบัติของบทเรียนทางด้านธุรกิจ แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งกับบริษัทอย่าง Tesla , SpaceX และบริษัทอื่น ๆ ของเขาได้สำเร็จ

แล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ ?

References : https://www.world-today-news.com/elon-musk-advises-ceos-to-stop-wasting-time-in-meetings-with-powerpoint/