8 Soft Skills ที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันหลากหลาย ๆ ธุรกิจมักจะมองข้าม Soft Skills และ มุ่งเน้นไปที่ Hard Skills เมื่อ LinkedIn เปิดเผยรายชื่อ Soft Skills และ Hard Skills ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของปี 2020 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็น ซึ่งด้วยการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเดือนมีนาคม และการเป็นการบังคับให้บริษัทส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำงานที่ Office เป็นการทำงานจากที่บ้านแทนนั่นเอง

Soft Skills เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แม้ว่าในอันดับต้น ๆ นั้น จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ , LinkedIn ได้แนะนำทักษะการทำงานร่วมกันในการปรับตัว และความฉลาดทางอารมณ์ ในการบรรยายให้กับผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของ Soft Skills

การทำความเข้าใจแต่ละทักษะ และวิธีการขยายความสามารถจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งในองค์กรในด้านของการเป็นผู้นำ

1. ความคิดสร้างสรรค์

วิธีที่ดีในการถ่ายทอดแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจคือการมองไปที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ และในประเทศอื่น ๆ พวกเขาใช้แนวคิดใดที่อาจใช้ได้ผลกับอุตสาหกรรมเดียวกันกับเรา 

ให้ทำการระดมความคิดเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หลังจากนั้นรวบรวมรายการที่ได้จากการระดมความคิด หลังจากนั้นให้นำเสนอแนวคิดของเราต่อหน้าทุกคน รวมไอเดียโง่ ๆ ไอเดียบ้าๆอะไรก็ว่าไป ซึ่งในโลกแห่งความจริง บางครั้ง idea บ้าระห่ำบางไอเดีย อาจจะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมาก็ได้ 

2. การโน้มน้าวใจ

การโน้มน้าวจูงใจ  เป็นการสื่อสารที่ทรงพลัง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  คือ เพื่อสร้างแนวคิด ความเชื่อ และมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ฟัง โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมบางอย่าง  จากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทำให้การสื่อสารประเภทนี้แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลง  ตอบสนองต่อการนำพาทีมงานและองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

3. การทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันจะยกระดับการทำงานเป็นทีมไปอีกขั้น เป็นการรวบรวมผู้คนที่มีชุดทักษะและมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อทำโครงการให้สำเร็จโดยมักไม่มีผู้นำ องค์กรที่สามารถใช้ทักษะด้านนี้เข้าใจว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นเรื่องสำคัญที่ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดจะต้องเปิดกว้าง

4. ความสามารถในการปรับตัว

นี้จะเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยความเร็วสูงสุด เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร  โลกของ Virtual Reality (VR) ที่เพิ่มขึ้นและอื่น ๆ อีกมากมายจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเราซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม บริษัท ที่สำคัญจึงต้องอยู่เหนือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แทนที่จะรอจนกว่าจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา การเริ่มต้นเร็วหมายถึงช่วงการเรียนรู้ของเราก็จะอยู่ในระดับต่ำ

5. ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หมายถึง “ความสามารถในการรับรู้ ควบคุม และแสดงอารมณ์ของตนและจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างรอบคอบและเอาใจใส่” 

ผู้ที่มี EQ สูงสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง การแก้ไขความขัดแย้ง การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และอื่น ๆ ได้ดีกว่า ความสามารถนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถที่ประกอบด้วยภูมิหลังที่มีความแตกต่างกัน

จากการสำรวจของ CareerBuilder พบว่า 75% ของผู้จัดการการจ้างงานให้ความสำคัญกับ EQ มากกว่า IQ ทักษะและความฉลาดที่ยากจะสอนให้กับพนักงานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ EQ ต้องใช้เวลาและความเข้าใจมากกว่าในการเข้าใจอย่างแท้จริงนั่นเอง

6. Self-Motivation  

Self-Motivation เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องรับมือ เพราะโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน มีจุดที่แรงจูงใจในตนเองเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก 

เราทุกคนต้องเรียนรู้วิธีจัดการพลังงานของเรา พลังงานไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารที่มีความสมดุลเท่านั้น แต่ยังมาจากแรงผลักดันส่วนตัวของเราในการบรรลุเป้าหมายและความมุ่งมั่น

แรงผลักดันส่วนบุคคลที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความคิดของเรา การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มักชอบที่จะประสบความสำเร็จ ในความพยายามที่พวกเขามีส่วนร่วมมากกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงได้

ความยืดหยุ่นเกิดจากความกล้าที่จะเอาชนะความท้าทาย นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรมีความรอบคอบกับทางเลือกของเรา แต่ควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเสี่ยงเพื่อที่จะเข้าใจโอกาสที่เหมาะสมกับความสามารถของเรามากที่สุดและเมื่อใดที่เราควรจ้างคนอื่นจากภายนอกที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าแทน

ความมุ่งมั่นเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการ บอกเราว่ามีความสำคัญและกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สุดของการตั้งเป้าหมาย

7. การบริหารเวลา 

ประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้เวลาของผู้คน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทำงานหนักอยู่แล้ว แต่สิ่งที่แยกผู้ที่ประสบความสำเร็จจากผู้ที่กำลังดิ้นรนหรือล้มเหลวคือความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและประสิทธิภาพของงาน

แผน : Brian Tracy ผู้เขียนหนังสือขายดีอธิบายถึงความสำคัญของการวางแผนว่า“ ทุกนาทีที่เราใช้ในการวางแผนช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ถึง 10 นาที ซึ่งทำให้เราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรงถึง 1,000 เปอร์เซ็นต์! “

การจัดลำดับความสำคัญ: การจัดลำดับความสำคัญเป็นเพียงการทำความเข้าใจว่าควรใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ที่ไหนดีที่สุด 

Stephen Covey อธิบายว่าควรแบ่งงานออกเป็นความเร่งด่วนและความสำคัญ เขาอธิบายต่อไปว่ากุญแจสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

8. Storytelling

จิม โรห์น นักปรัชญาธุรกิจชาวอเมริกัน มักจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมโดยการยกตัวอย่างถึงซิเซโร และเดมอสเธเนส สองนักพูดที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโรมัน “ซึ่งว่ากันว่าเมื่อซิเซโรพูดคนจำนวนมากต่างก็ตกใจและร้องอุทานว่า ‘ช่างเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยม!’ 

เมื่อ เดมอสเธเนส พูดผู้คนจะพูดว่า ‘ให้เราเดินขบวนกันเถอะ!’ “สิ่งที่ทำให้นักเล่าเรื่องแตกต่างออกไปก็คือพวกเขามีความสามารถในการกระตุ้นผู้คนให้แสดงออก พวกเขาเข้าใจวิธีเข้าถึงตัวเราและสัมผัสจิตวิญญาณของเรา

เราจะปรับปรุงความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างไร? ทางออกหนึ่งคือการเข้าร่วม งานอบรม หรือ งานเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ Storytelling ซึ่งหลาย ๆ แห่งนั้นจะมีการท้าทายให้เราสร้างสุนทรพจน์สั้น ๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่โดนใจนั่นเอง

Erin Meyer ผู้เขียนหนังสือ The Culture Map กล่าวไว้ว่า “ผู้คนหลายล้านคนทำงานในสภาพแวดล้อมระดับโลก ในขณะที่ดูทุกอย่างจากมุมมองทางวัฒนธรรมของตนเอง และตั้งสมมติฐานว่าความแตกต่าง การโต้เถียง และความเข้าใจผิดทั้งหมดมีรากฐานมาจากเรื่องของบุคลิกภาพ

ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นั้น ในหลาย ๆ สถาบันไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะพวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลนั่นก็เพียงพอแล้ว

Covid-19 อาจหยุดการเคลื่อนไหวระหว่างพรมแดนชั่วคราว แต่เมื่อมีการพัฒนาวัคซีนแล้วคาดว่าจะกลับมาอีก ในขณะที่โลกของเราหดตัวลง บริษัท ต่างๆจำนวนมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ตลอดจนข้อเสียของการทำงานร่วมกับทีมระดับโลกมากขึ้นนั่นเอง

References : https://www.entrepreneur.com/article/359834
https://brooksgroup.com/sales-training-blog/what-are-soft-skills-and-why-should-you-care/


 


ติดตามสาระดี ๆ อัพเดททุกวันผ่าน Line OA


Line OA


Geek Forever’s Podcast


“Open Your World With Technology


AI , Blockchain และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายธุรกิจ ทั้ง แวดวงการเงิน สุขภาพ หรือ งานด้านบริการต่าง ๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับ AI หรือ Machine Learning

Podcast ของผมจะเล่าเรื่องราวต่าง รวมถึงเรื่องที่ผมสนใจอื่น ๆ เช่น startup หนังสือ หนัง หรือ กีฬาฟุตบอล อยากชวนคนที่สนใจให้ลองมาติดตาม podcast ของผมกันด้วยนะครับ

ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Youtube
ฟังผ่าน Youtube


ติดตาม ด.ดล Blog เพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : www.facebook.com/tharadhol.blog
Blockdit : www.blockdit.com/tharadhol.blog
Twitter : www.twitter.com/tharadhol
Instragram : instragram.com/tharadhol
TikTok : tiktok.com/@geek.forever
Youtube : www.youtube.com/c/mrtharadhol
Linkedin : www.linkedin.com/in/tharadhol
Website : www.tharadhol.com