เริ่มต้นรู้จักคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณป.6 พ่อได้ซื้อเครื่องคอมมาไว้ที่บ้านน่าจะเป็นรุ่น IBM386 OS Dos เกมส์คอมเกมส์แรกที่ได้เล่นคือ IQ179 (เกมส์ทดสอบ IQ เติมตัวเลขทางคณิตศาสตร์) ได้มีโอกาสรู้จัก CU Words เพราะพ่อรับจ้างพิมพ์งานเอกสาร เริ่มเขียนโปรแกรมจริง ๆ จัง ๆ ก็ตอนมหาลัยแล้ว (ก่อนหน้านั้นเล่นแต่เกมส์อย่างเดียว) ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ ไม่เคยคิดว่าจะมาทำงานในสายนี้ แต่เหมือนมันมีความผูกพันกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเด็ก ๆ เลยเลือกเดินทางสายนี้มาจนถึงปัจจุบัน.

 • DBO31 May, 1983
 • GenderMale
 • NationalityThai
 • Relationship StatusSingle
 • Mobile Phone086-966-3630
 • Websitewww.tharadhol.com
 • LanguagesThai,English

Work and Education

ช่วงเรียนปริญญาตรีได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยวิจัยในเรื่อง A design framework of virtual hardware for 3rd generation medium access control protocol ร่วมกับหลายมหาวิทยาลัย ช่วงฝึกงานได้ไปฝึกที่ Labs ด้านโทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำวิจัยจนจบ หลังจากเรียนจบมา เริ่มต้นงานช่วงแรกทำเกี่ยวกับ J2EE ในระบบขนาดใหญ่ เช่น Bank , ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านงานระดับ Enterprise ในช่วงปีแรกของการทำงาน หลังจากนั้นหันเหมาทำสาย Medical โดยเข้าบริษัทเล็ก ๆ ทำด้าน Image Processing ระบบการ View ภาพ Digital X-RAY ผ่าน Web Browser หลังจากนั้นได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโท computer engineering ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนจบ Course Works และได้เริ่มทำงานวิจัยในหัวข้อ SVM Improvement for digital mammogram image classification เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ Classified Digital mammogram image แต่ก็ต้องออกกลางคันเนื่องจากได้รับโอกาสในงานใหม่ทำให้ไม่มีเวลาในการมาทำวิจัยต่อ แล้วก็ได้มาสร้าง Team R&D ให้กับบริษัทใหม่จนถึงปัจจุบัน .

 1. Berli Jucker Public Co. Ltd Head of R&D (MIT) · Dec 2011 to present
 2. Kasetsart UniversityMay 2009 to May 2011 (Dropout) · M.Eng. (Computer Engineering)
 3. Pineapple Technology Co., LtdFeb 2007 to May 2009 · Senior Software Engineer
 4. APPWORKS CO., LTDFeb 2006 to Feb 2007 · Junior Programmer
 5. Prince of Songkhla UniversityJun 2002 to Feb 2006 · B.Eng. (Computer Engineering)

English Language Skills

Speaking
6/10
Writing
7/10
Reading
8/10

Technical Experience

Programming Languages.

VB.Net
6/10
HTML & CSS
7/10
JavaScript
8/10
ObjectiveC
8/10
JAVA
9/10

Database System.

Oracle
7/10
Mysql
8/10
SQL Server
9/10

Operating System.

Linux
7/10
Windows
8/10