เมื่อการ Like มีโอกาสที่จะทำผิดกฏหมาย

นั่งดูข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีการเถียงกันในประเด็นเรื่องการ like post ต่าง  ๆ ใน facebook ว่าผิดกฏหมายหรือไม่ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าถกเถียงกันพอสมควรในเรื่องนี้เนื่องจากค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่ มีผลกระทบต่อประชาชันทั่วไปแทบจะทุกคนที่เล่น facebook เลยก็ว่าได้

สำหรับการ like ใน facebook ก่อนหน้าหน้าไม่น่าจะมีการนำมาเป็นประเด็นเหมือนการ share เนื่องจากการ share นั้นเป็นส่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ share นั้นตั้งใจ share ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งตามกฏหมายก็ถือว่าเข้าข่ายการกระทำโดยเจตนาเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งหากข้อมูลนั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น ก็สามารถถือว่าได้เป็นการเจตนาทำผิดอย่างชัดเจน

แต่ในส่วนของการ like นั้นต่างออกไป เนื่องจากการ like ไม่ได้หมายความถึงการเห็นด้วยกับ post นั้น ๆ เพียงอย่างเดียว และเนื่องจาก facebook นั้นมีปุ่มให้แสดงอารณ์ต่อ post เพียงแค่ปุ่ม like นั้นทำให้คนทั่วไป ใช้ปุ่ม like ในอารมณ์ที่ต่างกันเช่น เห็นด้วยกับ post หรือ เห็นด้วยกับคนที่ share post ซึ่งมีความหมายที่ต่างกันมาก ๆ แต่เนื่องจาก algorithm ของ facebook ในการแสดงผล feed นั้นก็จะมีการแสดงการ like ของเพื่อนในบาง post ซึ่งทำให้มีการถกเถียงในประเด็นในเรื่องการเจตนาเผยแพร่ข้อมูลเหมือนกันเนื่องจาก ไปแสดงการ like post ใน feed ของเพื่อนซึ่งเมื่อตีความแล้วก็สามารถมองได้ว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเหมือนกันแต่จะเจตนาหรือไม่นั้น ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า การ like นั้นบอกได้หลายอารมณ์ ไม่สามารถตีความว่าเห็นด้วยกับ post นั้น ๆ ได้อย่างเดียวซึ่งต้องเป็นที่ถกเถียงในเรื่องกฏหมายกันต่อไปว่า จะตีความกันอย่างไร

แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อคนทั่วไปเป็นอย่างมากหลังจากได้ยินข่าวนี้ ซึ่งถือว่าการ like เป็นเรื่องปรกติของคนทั่วไปที่ใช้ facebook อยู่แล้ว และหากมีการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับการ like แล้วผิดขึ้นมาในอนาคตก็คงต้องมีการระมัดระวังในเรื่องการ like ผ่าน post ใน facebook ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น

Img Ref : contentfac.com