เปลี่ยนการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์จากที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ สู่การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แบบเรียนรู้ธรรมชาติ

ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับเกษตรกรไทย ที่จะสามารถก้าวผ่านรูปแบบการทำเกษตรกรรม หรือ การทำปศุสัตว์ แบบเดิม ๆ ที่เราพบปัญหาวนเวียนไม่จบสิ้น สำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องผลการผลิต ปัญหาโรคระบาด หรือ ปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ทำให้เกษตรกรไทย ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เสียที

ต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างเริ่มมีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยได้ ผมมีตัวอย่างเคสที่น่าสนใจกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันมาปรับใช้กับรูปแบบการเกษตรของไทย และ ได้ผลการใช้จริงที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท ดาวิน เทคโนโลยี (Davin Technology)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ ได้จัดตั้งขึ้นมาจากการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์ IoT และ Smart Farm จากสภาพใช้งานจริง พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทางด้านการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ คงทน และทันสมัย โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ปรับเปลี่ยนการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์จากที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ “สู่การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แบบเรียนรู้ธรรมชาติ”

เปลี่ยนเกษตรพึ่งพาธรรมชาติ สู่เกษตรเรียนรู้ธรรมชาติ
เปลี่ยนเกษตรพึ่งพาธรรมชาติ สู่เกษตรเรียนรู้ธรรมชาติ

ด้วยการประสานความสามารถของอุปกรณ์ให้ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่นกับทุกความต้องการทุกสถานที่ ให้ทำงานร่วมกับ Application บน Smart Phone อีกทั้งระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยบันทึกและจัดเก็บทุกสภาพอากาศและปัจจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับใช้ในการควบคุมและเพิ่มผลผลิตอย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถ upgrade Application และ ​Firmware แบบไร้สาย ผ่านโครงข่าย 4G/5G สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน (Over the air programming : OTAP)

ปฎิวัติวงการเกษตรด้วยนวัตกรรม
ปฎิวัติวงการเกษตรด้วยนวัตกรรม

AgroX Pro

เป็นผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมและการบริหารจัดการปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการประมง และปศุสัตว์ อาทิ เช่น น้ำ ดิน แสงแดด ลม ค่าความเป็นกรดและด่าง หรือค่าต่างๆที่มีผลแปรผันตรงต่อพืชและสัตว์ เป็นต้น โดยระบบจะสามารถสั่งการและทำงานได้อัตโนมัติแบบไร้สายด้วยตัวเอง ตามเงื่อนไขความสัมพันธ์ต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการ รวมถึงระบบยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยในขับเคลื่อนการทำงาน มีการส่งค่าข้อมูลเก็บขึ้นไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) สามารถตรวจสอบค่าข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “เพื่อต่อยอดสู่การวิเคราะห์และพัฒนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์”

Gateway Station
Gateway Station
Node Sensors
Node Sensors

Agro Senses

สถานีวัดสภาพอากาศและตรวจจับแมลงศัตรูพืช เป็นสถานีที่มีการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทางอากาศต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลแปรผันตรงต่อพืชและสัตว์เลี้ยงไว้ในสถานีเดียวอาทิ เช่น ปริมาณน้ำฝน ความชื้น ลม และแสงแดด เป็นต้น

ประกอบด้วยกล้อง “Crop View” สำหรับเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของพืชหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในฟาร์ม รวมไปถึงกล้อง “Insect Trap” ที่ใช้สำหรับการดูแมลงศัตรูพืชต่างๆที่เข้ามาบุกรุกในแปลง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยในขับเคลื่อนการทำงาน การทำงานเป็นแบบไร้สายมีการส่งค่าข้อมูลเก็บขึ้นไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) สามารถตรวจสอบค่าข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “เพื่อต่อยอดสู่การวิเคราะห์และพัฒนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์”

เทคโนโลยี Agro Senses
เทคโนโลยี Agro Senses

Application

แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยแสดงค่าทุกอุปกรณ์วัดค่าและควบคุมการทำงานตามความต้องการที่สามารถสั่งงานได้แบบอัตโนมัติบนเงื่อนไขความสัมพันธ์ต่างๆที่เหมาะสมกับพืชและสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง Application หน้าจอ การแสดงผลข้อมูล
ตัวอย่าง Application หน้าจอ การแสดงผลข้อมูล

Dashboard

คือพื้นที่การเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ตั้งแต่อุปกรณ์เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน สามารถเรียกค่าข้อมูลต่างๆแบบย้อนหลังได้ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ การต่อยอด และการพัฒนา

Dashboard AgroX Pro
Dashboard AgroX Pro
Dashboard Agro Senses
Dashboard Agro Senses

กลุ่มผู้ใช้งาน

บัวขาววิลเลจ

บทสรุป

ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทีน่าสนใจนะครับจาก ดาวิน เทคโนโลยี ที่พัฒนาโซลูชั่น ในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะเห็นได้จากประเทศพัฒนาแล้ว ที่เกษตรกร และการทำปศุสัตว์ของพวกเขา เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ เลย ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันมาปรับใช้ ทำให้ทุกอย่างสามารถประเมินได้ผ่าน Data และ ให้ผลการผลิตที่ควบคุมได้

ถึงตอนนี้ต้องบอกว่า หลาย ๆ เทคโนโลยีนั้นมาถึงจุดที่สามารถเข้าถึงได้ ทั้ง 4G/5G ที่ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ เทคโนโลยีทางด้าน IoT ที่ราคาเข้าถึงได้ และมีนักพัฒนาชาวไทยมากมาย สามารถสร้างโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรชาวไทยได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก

ผมว่า มันก็ถึงเวลาที่ทุกอย่างมันพร้อม ที่จะเดินหน้าพัฒนาในส่วนนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยเสียที หลังจากพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน เพราะด้วยรูปแบบการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เราได้เห็นถึงปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทยที่สะสมมาอย่างยาวนาน และทุกรัฐบาลต้องใช้เงินอุดหนุนจำนวนมหาศาล

ในอนาคต เราคงได้เห็นชาวเกษตรกรไทย สามารถลืมตาอ้าปากได้กันเสียที ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พร้อมและเข้าถึงได้ในราคาไม่แพงนัก เหมือนอย่างที่ดาวิน เทคโนโลยีได้พัฒนาออกมานั่นเองครับผม

ดาวินทีม…..นวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่! เพื่อความก้าวหน้า ยั่งยืน และมั่นคง

“Grow up with me”

ผู้สนับสนุน..

บริษัท ดาวิน เทคโนโลยี (Davin Technology) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ ได้จัดตั้งขึ้นมาจากการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์ IoT และ Smart Farm จากสภาพใช้งานจริง

ด้วยการประสานความสามารถของอุปกรณ์ให้ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น ให้ทำงานร่วมกับ Application บน Smart Phone และช่วยบันทึกและจัดเก็บทุกสภาพอากาศและปัจจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับใช้ในการควบคุมและเพิ่มผลผลิตอย่างเหมาะสม ผ่านโครงข่าย 4G/5G

สามารถติดต่อให้ ดาวิน เทคโนโลยี เข้าไปเป็นผู้ช่วยคุณได้ที่ https://www.davin.tech/ อัปเดตกิจกรรมและข่าวสารที่ https://www.facebook.com/davin.technology หรือโทร 080-296-2895

Geek Monday EP115 : วิธีการที่ Shopify ต่อกรกับ Amazon ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นร้านค้าได้ในทุกที่

Amazon กำลังพยายามสร้างอาณาจักร และ Shopify พยายามที่จะติดอาวุธให้กับกลุ่มกบฏที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย Tobi Lütke ผู้ก่อตั้ง Shopify ต้องทำบริการของพวกเขามีประโยชน์มากขึ้น ในขณะที่ต้องช่วยเหลือผู้ค้าปลีกรายย่อยที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนซัพพลายเชนและเงินทุน

ในเวลาเดียวกัน เขาต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นที่บริษัท ทั้งการการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูง และคำถามที่ว่า Shopify ควรเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลำบากที่สุดของอีคอมเมิร์ซหรือไม่ เช่น การจัดส่ง ซึ่งจะทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือ Amazon ด้วยการมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่เรียบง่ายและแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรของพวกเขา

เลือกฟังกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกด Follow ติดตาม PodCast ช่อง Geek Forever’s Podcast ของผมกันด้วยนะครับ

🎧 ฟังผ่าน Podbean : 
https://bit.ly/3GcFBki

🎧 ฟังผ่าน Apple Podcast :
https://apple.co/3G9RBTu

🎧 ฟังผ่าน Google Podcast : 
https://bit.ly/3HLd6dO

🎧 ฟังผ่าน Spotify : 
https://spoti.fi/34tDFFT

🎧 ฟังผ่าน Youtube 
https://youtu.be/7UZbfG6csPw

ผู้สนับสนุน..

Fillgoods ผู้ช่วยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน์ ที่จะทำให้ชีวิตง่ายและสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม ด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการทำงานของธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง

ให้ทุกธุรกิจสามารถทำกำไรและสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ตามที่ต้องการอย่างไร้กังวล ร้านค้าที่ยังประสบปัญหาที่คอยฉุดยอดขายและโอกาสเติบโตให้ดิ่งเหว

สามารถติดต่อให้ Fillgoods เข้าไปเป็นผู้ช่วยธุรกิจคุณได้ที่สมัครใช้งานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fillgoods.co/  สมัครตอนนี้มีโปรโมชันพิเศษมากมาย อัปเดตกิจกรรมและข่าวสารที่ https://www.facebook.com/fillgoods.co/ หรือโทร 021146800 กด 1