Geek Daily EP25 : AI กับการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานที่ Work From Home

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกเลิกเข้าสำนักงานและเริ่มทำงานจากที่บ้าน คนงานเหล่านี้อาจไม่อยู่ในสายตาของผู้จัดการ ซึ่งแรงกระเพื่อมดังกล่าวมาพร้อมกับรายงานการใช้ซอฟต์แวร์เฝ้าระวังที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งช่วยให้นายจ้างสามารถติดตามสิ่งที่พนักงานของพวกเขากำลังทำและระยะเวลาที่พวกเขาทำ

บริษัท ต่างๆได้ขอให้พนักงานจากระยะไกลติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวให้ครบวงจร Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ที่บันทึกจังหวะแป้นพิมพ์การเคลื่อนไหวของเมาส์และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม Time Doctor ไปไกลกว่านั้นถ่ายวิดีโอหน้าจอของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายรูปผ่านเว็บแคมทุก ๆ 10 นาทีเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของพวกเขา และ Isaak ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเพื่อระบุว่าใครร่วมมือกันมากขึ้น

เลือกฟังกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกด Follow ติดตาม PodCast ช่อง Geek Forever’s Podcast ของผมกันด้วยนะครับ

🎧 ฟังผ่าน Podbean : 
https://bit.ly/3a8r9KS

🎧 ฟังผ่าน Apple Podcast :
https://apple.co/2lEqPPg

🎧 ฟังผ่าน Google Podcast : 
https://bit.ly/2CdcD8a

🎧 ฟังผ่าน Spotify : 
https://spoti.fi/3ihAVNF

🎧 ฟังผ่าน Youtube 
https://youtu.be/1SXtVpPisus

References :  https://www.technologyreview.com/2020/06/04/1002671/startup-ai-workers-productivity-score-bias-machine-learning-business-covid/