Geek Monday EP3 : Disruptive Marketplace with AI

หลังจากเติบโตในด้าน Social Network จนมีผู้ใช้งานกว่าพันล้านคน facebook ก็ได้เริ่มทำการทดลอง product ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นใช้บริการอยู่ใน facebook ให้นานที่สุด 

ในปี 2016 facebook จึงได้เริ่มออกบริการใหม่ในนาม Facebook Marketplace โดยเจาะตลาด Marketplace โดยให้เหล่าประชากรของ facebook ที่มีมากกว่า 1 พันล้านคนนั้น สามารถที่จะแลกเปลี่ยน ซื้อขาย สินค้ากันได้ โดยเน้นไปที่การซื้อขายในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลัก 

และในวันนี้ ประชากร facebook ถึง 1 ใน 3 ในประเทศอเมริกานั้น ได้ใช้ facebook marketplace เป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รองเท้า แม้กระทั่ง โต๊ะอาหาร 

ซึ่งนั่นเกิดจากการทำงานเบื้องหลังของ ระบบ Marketplace ที่ facebook นั้นได้ใช้ AI เข้ามาช่วยให้การจัดการเรื่องโพสต์ รวมถึงงานเบื้องหลังต่าง ๆ ของ marketplace สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาแม้จะมีผู้ใช้งานมากมายขนาดไหนก็ตาม

และต้องบอกว่าพลังของ AI ที่ facebook ได้สรรค์สร้างขึ้นมานั้น ได้สร้างความแตกต่างจากระบบ Marketplace แบบเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างชัดเจน เพราะไม่ว่าจะเป็น ผู้ซื้อที่กำลังค้นหาของ หรือผู้ขายที่ทำการสร้างรายการสินค้าที่จะขาย หรือ แม้กระทั่งวิธีการที่จะสื่อสารระหว่างกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ล้วนแต่มีระบบ AI ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ Features เหล่านี้แทบจะทั้งสิ้น