Real Life Cyborg กับมนุษย์หุ่นยนต์คนแรกของโลก

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เราอาจมีชีวิตอยู่ในฐานะ “Cyborg” ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มมีการทดลองกับ Johnny Matheny ที่อาศัยอยู่ใน Florida โดย  Matheny ที่สูญเสียแขนของเขาที่จากโรคมะเร็งในปี 2005 จะได้รับอวัยวะเทียมที่สามารถควบคุมผ่านความคิดของเขาได้

ซึ่งแขนกลอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาโดย  Johns Hopkins Applied Physics Lab เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของพวกเขาในการปฏิวัติแขนขาเทียม

โดยเป้าหมายของโปรแกรมนี้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงกลาโหม (DARPA) คือการสร้างอวัยวะเทียมที่ควบคุมโดยระบบประสาทในสมองและคอยควบคุมมอเตอร์ให้รู้สึกเหมือนเป็นธรรมชาติ

ในขณะที่อุปกรณ์แขนเทียมนั้นน่าประทับใจ แต่แขนหุ่นยนต์ก็มีขีดจำกัดบางอย่างที่ต้องระวัง โดย Matheney จะไม่สามารถทำให้แขนเปียกได้ และไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะขณะสวมใส่แขนเทียมดังกล่าว

ส่วนประกอบที่สำคัญสองอย่างของการทดสอบ “แขนขาเทียม” ในปัจจุบันคือการตรวจสอบว่าแขนมีความสามารถทางเทคนิคอย่างไร และควบคุมได้ดีแค่ไหนโดยสมองของ Matheney ซึ่งถ้าแขนขาหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถควบคุมได้ดี และใช้งานอย่างประสบความสำเร็จ 

มันจะปฏิวัติวงการแขนขาเทียม  โดยแขนขาเทียมจะทำงานกับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยความเป็นธรรมชาติมายิ่งขึ้น

ซึ่งแน่นอนว่าหากการทดสอบประสบความสำเร็จ มันจะมีความหมายต่ออนาคตของขาเทียมอย่างไร? หรือจะกลายเป็นโอกาสของมนุษย์ Cyborg? และที่สำคัญนอกเหนือจากประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ใช้แขนขาเทียม เทคโนโลยีเหล่านี้ก็อาจพิสูจน์ให้เห็นว่าอาจจะมีประโยชน์ในสถานที่ที่เราไม่คาดคิด เช่น ในการเดินทางไปดาวอังคาร ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ

References : 
https://futurism.com