Coding First กับการก้าวสู่ประเทศไทยยุคใหม่

พอดีวันนี้ได้แอบเห็น Post ที่แชร์กันมาใน Facebook ที่มีเนื้อหาน่าสนใจในเรื่องของ “ให้ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย” ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลย สำหรับเด็กยุคใหม่ ภาษาทางคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราในปัจจุบัน

ซึ่งหลาย ๆ ประเทศก็ได้บรรจุวิชาเหล่านี้ เป็นพื้นฐานหลักของการศึกษาไว้หมดแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน หรือ เกาหลี

ตอนนี้ หลาย ๆ อย่างทางเทคโนโลยีที่ผ่านตัวเรา มันเต็มไปด้วย Data จำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเหมือนขุมทองคำของเศรษฐกิจยุคใหม่ หากเด็ก ๆ ยุคใหม่ ได้เริ่มเรียนรู้ที่จะเอาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปวิเคราะห์ผ่าน computer algorithm จะเป็นสิ่งสำคัญกับการพัฒนาประเทศในยุคต่อไปได้อย่างแน่นอน

เราต้องก้าวข้ามความเป็นประเทศกำลังพัฒนาให้ได้เสียทีหลังจากติดหล่มนี้มานานแสนนาน และทางเดียวที่จะยกระดับพัฒนาประเทศได้ เราต้องเป็นคนคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญอย่างนึงก็คือ Computer Programming นั่นเอง

เราเป็นเพียงผู้เสพ หรือ ใช้เทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วมานานแสนนาน มันต้องก้าวข้ามมาสร้างเทคโนโลยีเองได้เสียที เพราะตอนนี้ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเรานั้น เค้ารุดหน้าแบบเต็มสูบไปแล้วไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไม่ต้องพูดถึง สิงคโปร์ เพราะเค้าไปไกลมากแล้ว

หากเราไม่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั้น ต่อไปเราจะได้เพียงแค่ใช้ ๆ ๆ ๆ และไม่เกิดการพัฒนากับประเทศเราได้อย่างแน่นอน ดูตัวอย่างง่าย ๆ หลาย ๆ เทคโนโลยีอย่าง GET , Grab , Traveloga …

ซึ่งมันน่าสนใจเพราะเราไม่สามารถสร้างมาสู้กับเค้าได้เลย คือเมื่อก่อนเรายังใช้จากฝังยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Facebook , Line ,Spotify … แต่ตอนนี้ เรากำลังเสพเทคโนโลยีจากเพื่อนบ้านเราแล้ว เค้ากำลังเริ่มพัฒนาไปไกลแล้ว และ ที่เสียหายที่่สุดก็คือ Data ข้อมูลต่าง ๆ ที่ app เหล่านี้ได้ไปนั้น มันส่งผลทั้งหมดต่อองค์รวมของประเทศไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทุกอย่างเกิดจาก Data จำนวนมหาศาล เหล่านี้ ที่ต่อไปเราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นเรื่อง Data ก็เป็นได้ หากเราไม่เริ่มพัฒนาเองตั้งแต่ต้นทาง

ก็หวังว่าเด็ก ๆ รุ่นใหม่ น่าจะได้เรียนกันตั้งแต่เด็ก ๆ น่าจะพาประเทศเราเปลี่ยนผ่าน จากคำว่าประเทศกำลังพัฒนา ให้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ได้เสียทีครับ