เบื่องาน=ป่วย! WHO รองรับอาการหมดไฟทำงานเป็นอาการป่วย

ขณะนี้ความเหนื่อยหน่ายจากการทำงานได้ถูกนำมาวินิจฉัยทางการแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามการจำแนกระหว่างประเทศของโรคหรือ ICD-11, คู่มือขององค์การอนามัยโลกที่แนะนำผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรค

ตอนนี้อาการหมดไฟในการทำงาน ได้เพิ่มเข้าไปในส่วนของ ICD-11 เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือการว่างงาน 

ตามคู่มือแพทย์สามารถวินิจฉัยคนที่มีอาการเหนื่อยหน่ายหากพบอาการต่อไปนี้:

1. ความรู้สึกของการหมดพลังงานในการทำงานหรืออ่อนเพลีย

2. การที่ผู้ป่วยรู้สึกถึงการได้รับการปฏิเสธหรือความถูกดูหมิ่นดูแคลนที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

3. ประสิทธิภาพของความเป็นมืออาชีพในการทำงานลดลง

ซึ่งแพทย์ควรแยกความผิดปกติของอาการเหล่านี้เช่นเดียวกับโรค Panic หรือ ความวิตกกังวลและความผิดปกติของอารมณ์ และการวินิจฉัยนั้นถูกจำกัดอยู่ที่สภาพแวดล้อมการทำงานและไม่ควรนำไปใช้กับสถานการณ์ชีวิตอื่น ๆ

Burnout เป็นแนวคิดทางวัฒนธรรมที่มีมาเป็นเวลานานซึ่งท้าทายความพยายามในการสร้างคำนิยามที่เฉพาะเจาะจงที่นักวิทยาศาสตร์หรือในวงการแพทย์เห็นร่วมกันได้

นักจิตวิทยา Herbert Freudenberger ให้เครดิตกับการเริ่มต้นการศึกษาอย่างเป็นทางการของภาวะเหนื่อยหน่ายกับการทำงาน ในบทความทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในปี 1974 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร SAGE Open

ลินดา และ Torsten Heinemann ผู้เขียนบทวิจารณ์คนนี้กล่าวว่าในอีกสี่ทศวรรษต่อมามีการศึกษาหลายร้อยเรื่องในเรื่องนี้ ในช่วงเวลานั้นพวกเขาสังเกตเห็นว่าความเหนื่อยหน่ายไม่ถือเป็นความผิดปกติทางจิตที่แท้จริงแม้ว่าจะเป็น “ปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในสังคมทุกวันนี้

“เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Heinemanns โต้เถียงคือการวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายที่มุ่งเน้นไปที่ “สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง” แทนที่จะพยายามพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยเฉพาะในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้นำไปสู่ ​​”ความคลุมเครือและความกำกวม” ของแนวคิดเรื่องความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน

ในการวิจัยของพวกเขาได้พบว่านักวิจัยสามารถแยกความแตกต่างของภาวะซึมเศร้าและความเหนื่อยหน่ายจากการทำงานเป็นอุปสรรคสำคัญออกได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นที่มาของโรคดังกล่าวนั่นเอง

References : 
https://edition.cnn.com/2019/05/27/health/who-burnout-disease-trnd/index.html