การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Slack

Slack ได้  เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสแรกของปีนี้ ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปลายเดือนนี้ App ที่ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานมีผลขาดทุนสุทธิไตรมาสที่ 1 ของปี 31.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 26 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งการขาดทุนสุทธิจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทุ่มเทในการลงทุนผลิตภัณฑ์และการใช้จ่ายเพื่อรองรับการเติบโต 

ซึ่งผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 23 เซนต์ต่อรายได้ 134.8 ล้านดอลลาร์โดยเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น 67% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Slack กล่าวว่าการวางบิลที่รับรู้รายได้ของบริษัท มีมูลค่า 149.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Slack กล่าวในการ  ยื่น S-1  เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันในที่ทำงานมีผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านคนต่อวันและลูกค้าที่ชำระเงินกว่า 88,000 ราย โดยถึงวันนี้ บริษัท กล่าวว่าขณะนี้มีลูกค้าที่ชำระเงินแล้วกว่า 95,000 รายโดยมีลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว 645 รายที่เป็นรายใหญ่ ๆ ที่ทำให้ Slack มีรายรับประจำปีมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ 

ซึ่งในแง่ของคำแนะนำของเหล่านักวิเคราะห์นั้น  Slack คาดว่าจะมีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้นที่ 20 ถึง 19 เซนต์โดยมีรายได้อยู่ในช่วง 139 ล้านถึง 141 ล้านดอลลาร์  โดยสำหรับปีนี้ บริษัท คาดว่าจะขาดทุนสุทธิลดลงจาก 44 เซนต์ เป็น 41 เซนต์ต่อหุ้นโดยมีรายรับระหว่าง 590 ล้านถึง 600 ล้านดอลลาร์

Slack มีกำหนดที่จะทำรายการโดยตรงเพื่อยื่นเข้าขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ถือหุ้นเดิมเตรียมขายหุ้นให้กับนักลงทุนโดยตรงในวันที่ 20 มิถุนายน นี้

References : 
https://www.zdnet.com/article/slack-said-q1-revenue-was-up-67-with-over-95000-paid-customers/