AI Teacher กับการปฏิวัติการศึกษาของจีน

ประเทศจีนกำลังวางเดิมพันครั้งใหญ่เกี่ยวกับศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิวัติการศึกษาของประเทศ

จากข้อมูลของ MIT Technology Review ที่มีการตีพิมพ์ล่าสุด มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ประเทศจีนกำลังเริ่มยอมรับ AI ในฐานะที่เป็นตัวแทนบรรดาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์และผลของการทดลองที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของวงการการศึกษาในระดับโลกได้

จากอัลกอริทึมที่สอนบทเรียนการสอนทั่วไป  จนถึงระบบเฝ้าระวังที่ติดตามความคืบหน้าของห้องเรียน ปัจจุบันนักเรียนจีนหลายสิบล้านคนพึ่งพา AI เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากการเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามรายงานของ MIT Tech 

สำหรับอย่างแรกที่จีนทำคือการสร้างแรงจูงใจในการโน้มน้าวเหล่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ผ่านนโยบายการลดหย่อนภาษี ซึ่งในประเทศจีนมีข้อเท็จจริงอย่างนึงที่ว่าการศึกษาเปรียบเสมือนกีฬาที่แข่งขันกันระหว่างนักเรียนในประเทศจีน รวมถึงเหล่าผู้ปกครองของพวกเขาด้วย ซึ่งพวกเขายินดีที่จะลองสิ่งที่อาจเพิ่มคะแนนการสอบของพวกเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามที

ในที่สุดผู้พัฒนา AI เหล่านี้ ก็มีข้อมูลมากมายเพื่อการทำการ Training ให้เพิ่มความอัจฉริยะของ AI ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจีนให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ

ซึ่งเป็นการทดลองในนักเรียนจำนวนหลายสิบล้านคน แต่หากมองในภาพรวมแล้วนั้น มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของนักเรียนประถมและมัธยมปลายกว่า 200 ล้านคนของจีน

แต่ถ้าการทดลองเหล่านี้เกิดได้ผลอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเทีบกับก่อนที่มีการศึกษากับ AI  และสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวกับการศึกษาในจีน ซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาก็หวังว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการศึกษา อาจจะกลายเป็นวิธีมาตรฐานในการเรียนการสอนในประเทศจีนหรือแม้กระทั่งในทั่วทุกมุมโลกในที่สุดนั่นเอง

References : 
https://www.technologyreview.com/