สรุปเนื้อหา บทเรียนผู้นำจากการทำ IPO สตาร์ทอัพสามหมื่นล้าน โดย Mike Scarpelli

Mike Scarpelli ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Snowflake บริษัทที่ให้บริการ Cloud Computing ชื่อดังได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารทีมจากการผลักดันให้บริษัทสตาร์ทอัพที่เขาดูแลสามารถ Exit ได้ถึงสามบริษัท

Mike ได้กล่าวถึงคุณค่าของความขยันหมั่นเพียรที่เขาได้ยึดถือมาตลอด 3 ทศวรรษ ความสำคัญของความไว้วางใจ การทำงานอย่างหนัก ทักษะการเจรจาต่อรอง และการหลีกเลี่ยงการควบคุมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เขาย้ำถึงความจำเป็นในการสื่อสารอย่างชัดเจน ภาวะตำแหน่งงานเฟ้อ การทำตัวให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพ

Highlights

⏱️ Mike Scarpelli เน้นย้ำถึงความสำคัญของความไว้วางใจ และสนับสนุนให้คนแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร

⏱️ จากการเติบโตมาพร้อมกับการทำงานอย่างหนัก Scarpelli ได้เรียนรู้คุณค่าของการทุ่มเทเวลาทำงานอย่างหนัก และอุทิศตนเพื่อให้งานสำเร็จ

⏱️ Scarpelli ย้ำถึงความสำคัญของการทำงานหนัก และยอมเสียสละความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทที่ท้าทายอย่างตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

⏱️ จากประสบการณ์ที่ HPL Technologies Scarpelli ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง และการมุ่งหาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

⏱️ Scarpelli กล่าวถึงวิวัฒนาการของบทบาทผู้นำจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน สู่การเป็นโค้ช เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสอนและการเสริมสร้างพลังให้กับผู้อื่น

⏱️ โบนัสรายไตรมาสตามผลงานถือเป็น feedback mechanism ที่ดีที่สุดในแนวทางการเป็นผู้นำของ Scarpelli ซึ่งให้แรงจูงใจอย่างชัดเจนแก่พนักงาน

Key Insights

💡 ความไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดเผย: Scarpelli เน้นย้ำความสำคัญของความไว้วางใจ และสนับสนุนให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเปิดเผย การสร้างความไว้วางใจผ่านความคิดเห็นที่มีการถกเถียงอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

💡 จริยธรรมในการทำงานและการเสียสละ: จากการเติบโตมาพร้อมกับการทำงานอย่างหนัก Scarpelli เชื่อว่าการทุ่มเทเวลาและความพยายามเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เขาแนะนำให้ผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงอย่างประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ให้ความสำคัญกับงานเป็นอันดับแรกมากกว่าเรื่องของ Work-life balance เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในบทบาทที่ท้าทายดังกล่าว

💡 การเจรจาต่อรองและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน: ประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองของ Scarpelli ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมุ่งหาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการมุ่งเน้นแค่การได้ราคาที่ต่ำที่สุด การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ

💡 การตัดสินใจอย่างกล้าหาญ: Scarpelli แบ่งปันตัวอย่างของการตัดสินใจอย่างกล้าหาญ โดยการยืนยันให้มีชื่อของ Berkshire Hathaway บนหน้าปกของแบบฟอร์ม S-1 ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของ Snowflake แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยืนหยัดในหลักการของเขา

💡 วิวัฒนาการของบทบาทความเป็นผู้นำ: เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น Scarpelli เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานไปสู่การเป็นโค้ช การเสริมสร้างพลังให้กับลูกทีมและการสอนผู้อื่นจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้นำสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แทนการควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

💡 feedback mechanism ด้วยแรงจูงใจทางการเงิน: โบนัสรายไตรมาสตามผลงานถือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงาน ซึ่งมันจะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังของพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้าภายในองค์กร

💡 ภาวะตำแหน่งงานเฟ้อและความเป็นผู้นำที่เข้าถึงได้ง่าย: Scarpelli เตือนเกี่ยวกับภาวะตำแหน่งงานเฟ้อภายในองค์กรสตาร์ทอัพ การนำเสนอตําแหน่งงานที่สูงเกินจริง ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบจริง และแนะนำให้จ้างบุคลากรในระดับที่เหมาะสม เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้นำที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพ เพื่อการเรียนรู้และการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ

Opinion

ส่วนตัวผมมองว่าการทำสิ่งเดียวกันและประสบความสำเร็จแบบเดียวกันถึงสามครั้งโดยเฉพาะกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยของ Mike Scarpelli เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งหลาย ๆ เรื่องอาจจะดูขัดใจเช่นเรื่องของ Work-Life Balance แต่เราจะเห็นได้ว่าเหล่าผู้นำธุรกิจหลาย ๆ รายมองเหมือนกันในเรื่องนี้ว่ามันยากที่จะเกิดขึ้นจริงหากต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

โดยสรุปแล้วบทเรียนสำคัญจากประสบการณ์ของ Scarpelli ในการนำพาสตาร์ทอัพสู่ความสำเร็จ คือ การสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดเผยในองค์กร การทำงานอย่างหนัก ปรับบทบาทจากงาน Operation เมื่อตำแหน่งสูงขึ้น ให้รางวัลกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และพยายามทำตัวให้เข้าถึงง่าย เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะพาองค์กรโดยเฉพาะบริษัทสตาร์ทอัพให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน


 


ติดตามสาระดี ๆ อัพเดททุกวันผ่าน Line OAGeek Forever Club พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจGeek Forever’s Podcast


“Open Your World With Technology


AI , Blockchain และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายธุรกิจ ทั้ง แวดวงการเงิน สุขภาพ หรือ งานด้านบริการต่าง ๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับ AI หรือ Machine Learning

Podcast ของผมจะเล่าเรื่องราวต่าง รวมถึงเรื่องที่ผมสนใจอื่น ๆ เช่น startup หนังสือ หนัง หรือ กีฬาฟุตบอล อยากชวนคนที่สนใจให้ลองมาติดตาม podcast ของผมกันด้วยนะครับ

ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Youtube
ฟังผ่าน Youtube