สรุปเนื้อหา AI และอนาคตของเรา กับ Yuval Noah Harari และ Mustafa Suleyman

สื่อใหญ่อย่าง The Economist ได้นำ Yuval Noah Harari และ Mustafa Suleyman มาร่วมกันถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยของมนุษย์เรา โดยมีการพูดคุยกันถึงผลกระทบของ AI ต่ออนาคตอันใกล้ วิธีการควบคุมเทคโนโลยีนี้ และความเป็นไปได้ที่ AI จะมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีสติปัญญาที่เหนือมนุษย์

Yuval Noah Harari นักประวัติศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือขายดีระดับนานาชาติอย่าง Sapiens: A Brief History of Humankind และ Mustafa Suleyman ผู้ประกอบการ และผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง The Coming Wave : Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma ได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสของ AI โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคิดหาแนวทางป้องกัน และการสร้างความร่วมมือกันในระดับโลกเพื่อกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

Highlights

🤖 Mustafa คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า โมเดล AI จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าพันเท่า และสามารถสร้างลำดับการกระทำได้ ไม่ใช่แค่สร้างข้อความ

👀 Yuval เตือนว่าการพัฒนา AI ที่มีความเป็นอิสระและมีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง จะเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เป็นผู้ครอบงำ

🔒 Mustafa เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดข้อจำกัดในการพัฒนา AI เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อให้มั่นใจว่ามนุษย์ยังคงสามารถควบคุมพวกมันได้

👾 Yuval เปรียบเทียบภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ขั้นสูงกับการรุกรานของมนุษย์ต่างดาว โดยชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดเหนือมนุษย์

🛡️ Mustafa สนับสนุนการนำหลักการคิดแบบ Safety First มาใช้ในการพัฒนา AI เพื่อลดความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าการแข่งขัน

🌍 Yuval เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เพื่อกำหนดกฎระเบียบการใช้งานร่วมกัน และปกป้องสังคมจากภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI

Key Insights

🤖 Yuval Noah Harari และ Mustafa Suleyman ได้ถกเถียงเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสของ AI โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือและกฎระเบียบร่วมกัน เพื่อรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เราไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน

🚀 เทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2028 โมเดล AI จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันเป็นพันเท่า และสามารถสร้างแนวคิดและกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์อีกต่อไป

👽 Yuval แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ AI จะมีความเป็นอิสระและมีสติปัญญา โดยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการเผชิญหน้ากับการรุกรานของมนุษย์ต่างดาวจากเทคโนโลยีที่อาจเหนือการควบคุมของมนุษย์

⚠️ Mustafa สนับสนุนการใช้หลักการคิดแบบ Safety First (ปลอดภัยไว้ก่อน) ในการพัฒนา AI โดยเรียกร้องให้มีการจำกัดความสามารถที่มีความเสี่ยงสูงบางอย่าง และให้มีการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่อิงตามความเสี่ยงเหล่านี้

🌍 ความสำคัญของการสร้างพันธมิตรในเรื่องนี้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในการกำหนดกฎระเบียบสำหรับเทคโนโลยี AI แม้ว่าบางประเทศอาจไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายมันจะเป็นการทำเพื่อปกป้องสังคมและป้องกันการแข่งขันที่ไร้การควบคุม

🏛️ ความจำเป็นในการสร้างสถาบันหรือองค์กรใหม่ ๆ ที่มีทรัพยากรพร้อมทั้งด้านบุคลากร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมถึงความไว้วางใจจากสาธารณชน เพื่อกำกับดูแลการพัฒนา AI และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

🛡️ ทั้ง Yuval และ Mustafa เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดค่านิยมและกฎระเบียบของการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันเหล่าบริษัทเทคโนโลยีที่หิวโหยแต่เงินตรา ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นการปกป้องสังคมมนุษย์ในยุคแห่งความก้าวหน้าของ AI แบบไร้ขีดจำกัดเหมือนที่เราเห็นกันในทุกวันนี้

Opinion

เป็นสองสุดยอดนักคิดที่เราต้องหันมาฟังอย่างจริงจัง ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ที่ตอนนี้ เหล่าบิ๊กเทคในซิลิกอน วัลเลย์ กำลังทำทุกอย่างตามอำเภอใจ โดยไม่ได้สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากนัก

มันเป็นคลื่นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง พลังทำลายล้างของมันต้องเรียกได้ว่ามากกว่าเทคโนโลยีใด ๆ ที่มนุษย์เราเคยประสบพบเจอมา

จะเห็นได้ว่าทั้งสองคิดเหมือนกันในเรื่องความปลอดภัยที่ต้องมาก่อน ซึ่งการปล่อยให้เทคโนโลยีถูกครอบงำโดยองค์กรธุรกิจที่แสวงหาแต่ผลกำไรนั้น ไม่เป็นผลดีต่อโลกเราในระยะยาวอย่างแน่นอน

คราวนี้ลองมาคิดดูว่าต้องเป็นองค์กรระดับไหนที่จะมาควบคุมกำกับดูแล และมีทรัพยากรพร้อมเหมือนที่ทั้ง Yuval และ Mustafa ต้องการ ผมว่าต้องเป็นองค์กรระดับ UN ที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นมาดังนี้

“เพื่อให้บรรลุถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือมนุษยธรรม และการส่งเสริม/สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพสำหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งหลายให้กลมกลืนกัน”

ท้ายที่สุด ถือว่าเป็นบทสนทนาที่ทรงคุณค่าของสองสุดยอดนักคิด ที่ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคิดแผนการล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมและการผสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุก ๆ ประเทศทั่วทุกมุมโลก เพื่อรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจาก AI และเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกพัฒนาในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยรวมนั่นเองครับผม


 


ติดตามสาระดี ๆ อัพเดททุกวันผ่าน Line OAGeek Forever Club พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจGeek Forever’s Podcast


“Open Your World With Technology


AI , Blockchain และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายธุรกิจ ทั้ง แวดวงการเงิน สุขภาพ หรือ งานด้านบริการต่าง ๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับ AI หรือ Machine Learning

Podcast ของผมจะเล่าเรื่องราวต่าง รวมถึงเรื่องที่ผมสนใจอื่น ๆ เช่น startup หนังสือ หนัง หรือ กีฬาฟุตบอล อยากชวนคนที่สนใจให้ลองมาติดตาม podcast ของผมกันด้วยนะครับ

ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Youtube
ฟังผ่าน Youtube