เหตุใดความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพมากกว่าสติปัญญา

มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดมาด้วยมันสมองระดับอัจฉริยะแบบไอน์สไตน์ หรือ มีความมั่นใจในตัวเองแบบสุดขั้ว หลายคนคิดว่าตัวเองเกิดมาด้วยการที่มีมันสมองที่ไม่ดีพอ และสงสัยว่าพวกเขาจะบรรลุความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่? 

ซึ่งจากงานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจซึ่งดำเนินการโดย James Heckman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและเพื่อนร่วมงานของเขาได้กล่าวว่า IQ ไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จเลย

เมื่อบุคลิกภาพสำคัญกว่าสติปัญญา

นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนไอคิว, มาตรฐานผลการทดสอบ, เกรด และประเมินบุคลิกภาพผู้คนหลายพันคนในทั้งสหราชอาณาจักร อเมริกา และเนเธอร์แลนด์  จากนั้นพวกเขาคำนวณว่าแต่ละปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อรายได้ในอนาคต

มันก็ได้เกิดคำถามที่ว่าความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับ IQ ของเรากี่เปอร์เซ็นต์กันแน่? ต้องบอกว่า “ความสำเร็จ” ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับปัญหาต่าง ๆ นอกจากเรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว เช่น ครอบครัว ความสมดุลในการทำงาน / ชีวิต เป็นต้น

ซึ่งจากการวิจัยของพวกเขาได้ผลสรุปว่า มีเพียงแค่ 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ความสำเร็จของชีวิตเรานั้นมาจากเรื่องของ IQ เพียงอย่างเดียว

ในแง่ของคนธรรมดาคะแนน IQ เพียงอย่างเดียว แทบจะไม่สำคัญเลย เมื่อพูดถึงความสำเร็จ แล้วลักษณะใดสำคัญกว่ากัน ?

แน่นอนว่าการมีผลการเรียนที่เกรดดีกว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ที่มีรายได้สูงในอนาคต แต่จากข้อมูลของทีมงานวิจัยนั้น สรุปว่าลักษณะนิสัย เช่น ความขยันขันแข็ง หรือ การเปิดกว้าง เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของลักษณะทางบุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งที่ทำนายอนาคตของเราได้มากกว่า

 “ผลการเรียน หรือ เกรด ไม่ได้สะท้อนถึงความฉลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ Heckman เรียกว่า ‘ทักษะที่ไม่รับรู้’ เช่น ความพากเพียร นิสัยการเรียนที่ดี และความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ต่อการประสบความสำเร็จในอนาคต

คุณสามารถเปลี่ยนบุคลิกของคุณได้

นั่นเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองเพราะในขณะที่เรื่องของ IQ นั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยาก แต่เรื่องของบุคลิกภาพ คุณสามารถที่จะแก้ไขมันได้ง่ายกว่ามาก 

งานวิจัยอื่น ๆ จาก Heckman แสดงให้เห็นว่าการพยายามปรับปรุงในช่วงวัยเด็กเพื่อให้เด็กพัฒนาลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ต่ออนาคตที่จะประสบความสำเร็จของเด็กมากกว่าการพยายามพัฒนาเพียงแค่เรื่อง IQ ของเด็กเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอื่น ๆ ก็มองว่าบุคลิกภาพไม่ได้เป็นเรื่องของโชคชะตา ในความเป็นจริงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่าลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสถานการณ์หรือความสนใจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

เพราะฉะนั้น ให้หยุดถามตัวเองว่า “ฉันมีสมองหรือสติปัญญาที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่” และเริ่มถามตัวเองว่า “ฉันมีบุคลิกภาพแบบใด” แทน และอย่าเพิ่งท้อใจเกินไป หากเราไม่ได้มีสติปัญญาที่ฉลาดเหมือนคนอื่น ๆ  เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนั่นเองครับผม

References : https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2016-12-22/if-you-re-so-smart-why-aren-t-you-rich
https://www.inc.com/jessica-stillman/this-is-the-biggest-predictor-of-career-success.html
http://www.nber.org/papers/w20749
https://www.thecut.com/2016/12/success-depends-on-your-personality-more-than-iq.html
https://www.aiche.org/chenected/2019/04/redefining-career-success