Book Review : “ไอ้เพ้ง” จากลูกจับกัง สู่รัฐมนตรี

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือในแนว Biography ของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเท่าที่อ่านมาจะมีส่วนหนึงที่คล้าย ๆ กันคือ ต้องมีความลำบากในชีวิตมาก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จ เช่นกันในหนังสือ เล่มนี้ “ไอเพ้ง” จากจับกัง สู่รัฐมนตรี เป็นหนังสือที่เล่าถึงประวัติของท่าน  พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยจากพรรค เพื่อไทย

หนังสือเล่มนี้ เล่าถึงเรื่องราว ตั้งแต่ชีวิตในวัยเยาว์ของท่าน ที่ถือว่าลำบากมาก ๆ ตั้งแต่อยู่ที่ จ.นครสวรรค์  ซึ่งท่าน มีจุดเปลี่ยนชีวิตในหลายครั้งในตอนเด็ก ทำให้สามารถมาเรียนต่อจนจบ มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งถือว่าเหมือนเป็นโชคชะตาของท่าน ที่ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้จนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของหนังสือ ถ่ายทอดตั้งแต่ ตอนเด็ก ๆ ของท่าน จนเรียนจบมหาลัย เป็นเนื้อหาหลักของหนังสือ เนื่องจากเป็นช่วงชีวิตที่ท่าน ต้องต่อสู่กับความยากลำบอก เพื่อให้เรียนจบได้

อ่านหนังสือเล่มนี้จบจะได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งท่านได้วางแผนไว้ตั้งแต่เด็กว่าจะต้องทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้  ต้องผ่านอุปสรรคมากมายกับชีวิต ที่เกือบจะต้องหักเห ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งเหมือนจุดเชื่อมต่อชีวิต หากจุดใดจุดหนึงมีการพลิกผัน ชีวิตในอนาคตนั้นก็อาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้

เก็บตกจากหนังสือ

  • แนวคิดการจดจำของท่านเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ซึ่งถือเป็นส่วนหลักที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จ
  • มองจากหนังสือ แสดงถึงความเป็นผู้นำของท่านมาก ๆ
  • Conection ที่สำคัญตั้งแต่วัยรุ่น ๆ นั้น ก็จะมีผลต่ออนาคตเช่นกัน
  • ท่านจบจากยุคที่วิศวะจุฬา  ที่คนเก่ง ๆ ออกมาบริหารประเทศจำนวนมาก ซึ่งถือ ว่าที่นั่นหล่อหลอมคนที่เป็นผู้นำได้ดีมาก ๆ  ในยุคนึง