Welcome to my blog

หลังจากมีความตั้งใจมานานที่จะเขียน blog อย่างจริง ๆ จัง ๆ กับเค้าซะที ปีนี้ปีใหม่ 2014 จึงเริ่มจะเขียนอย่างจริงจังสำหรับ blog นี้ tharadhol.com นั้น จะเน้นข้อมูลในส่วนที่ตัวผมชอบ คือ เรื่องหนัง , หนังสือ , ฟุตบอล , รวมถึงเรื่องทางด้าน Technology ต่าง ๆ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง กับที่ทำอยู่ อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้าง เพราะเป็นคนที่สนใจการเมืองแต่คงไม่เขียนอะไร ๆ ที่นำไปสู่ความขัดแย้งเป็นความเห็นส่วนตัวล้วน ๆ ถ้าจะเขียนเกี่ยวกับการเมืองขึ้นมาตั้งใจว่าจะเขียนให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง แล้วเจอกันครับ